Kas ir WHOSEFVA?

WHOSEFVA, Eiropas Komisijas divgadīga projekta Daphne programmā, mērķis ir pievērsties veselības aprūpes vidē pastāvošajiem šķēršļiem un trūkumiem, kas kavē sniegt efektīvu atbalstu vecāka gadagājuma sievietēm, kas cietušas no vardarbības. WHSOEFVA projektu īsteno sešās partnervalstīs: Austrijā, Igaunijā, Somijā, Grieķijā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē. Projekta koordināciju nodrošina Igaunijas Sieviešu atbalsta un informācijas centrs ar Somijas ekspertes jautājumos par vardarbību pret vecāka gadagājuma cilvēkiem Sirkas Pertu (Sirkka Perttu) vadību un atbalstu.

Kāpēc koncentrēties uz izturēšanos pret vecāka gadagājuma?

Vardarbība pret vecāka gadagājuma cilvēkiem ir globāla problēma, kas ir tieši skar cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības, vardarbības ģimenē un iedzīvotāju novecošanās aktuālos jautājumus. Novecošanās feminizācija un tās radītās sekas rada bažas, jo gados vecākas sievietes kā sociāla grupa visbiežāk atrodas neviennozīmīgos un sarežģītos apstākļos. Šī sieviešu grupa ir pakļauta vairākiem riskiem vienlaikus – vecuma diskriminācijas, nepieļaujamas izturēšanās un dzimuma diskriminācijas.1 Līdz ar to dzimumu diskriminācijai sievietes dzīves gaitā ir kumulatīva iedarbība, kas nozīmē to, ka tieši vecāka gadagājuma sievietes ir visvairāk cietušas no vardarbības.2

Ir nepieciešami alternatīvi kanāli, lai identificētu vecāka gadagājuma sievietes vardarbības upures, jo, pat identificējot šīs upures, ne vienmēr viņas var saņemt atbilstošu palīdzību, jo visbiežāk viņas dzīvo sarežģītos apstākļos, ko izraisa, piemēram, ilgtermiņa atkarība, veselības problēmas vai ekonomiskā neaizsargātība. Veselības aprūpes sniedzējiem var būt izšķiroša loma, sniedzot atbalstu, jo viņi piedāvā dažādus kontaktpunktus, kuri var palīdzēt identificēt ģimenes vardarbībā cietušos un sniegt pakalpojumus.

Kāds ir galvenais projekta mērķis?

WHSOEFVA galvenais uzdevums ir palielināt organizāciju, kas strādā ar vardarbības ģimenē problēmām, kapacitāti, lai tās spētu labāk pārstāvēt no vardarbības cietušu vecāka gadagājuma sieviešu intereses un tiesības veselības aprūpē un veselības aprūpes politikā, tādējādi palīdzot panākt atbilstību ES vēlamajiem uzstādījumiem.

Kas ir atbalsta saņēmēji?

  • Veselības aprūpes organizācijas un to darbinieki partnervalstīs
  • Sociālās aprūpes un vardarbību ģimenē strādnieki partnervalstīs
  • Gados sieviešu upuri partnervalstīs
  • Valsts un pašvaldību politikas veidotāji
  • Vietējā media / Vispārīgi publisko
  • Eiropas veselības aprūpes speciālisti, sociālie darbinieki, vardarbība ģimenē darbinieki, plašsaziņas līdzekļi

 


1 Penhale, B. (2003). Older women, domestic violence, and elder abuse: a review of commonalities, differences, and shared approaches. Journal of Elder Abuse & Neglect,15(3-4), p. 163-183.
2 Brownwell, Patricia. (2014). Neglect, abuse and violence against older women: Definitions and research frameworks (Review article). SEEJPH 2014.

WHOSEFVA NEWS

WHOSEFVA Final Conference in Estonia

WHOSEFVA Final Conference in Estonia From 28-29 August 2018, the WHOSEFVA Project hosted its Final Conference in Tallinn, Estonia. The two-day...

3rd Steering Committee in Vienna (1-3 March 2018)

3rd Steering Committee in Vienna (1-3 March 2018) Gathering all partners in Vienna, the 3rd Steering Committee Meeting took place from 1-3 March...

PRESS RELEASE - March 2018

EU Project – “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse” (2017-2018) 3rd Partner meeting in Vienna...

2nd STEERING COMMITTEE MEETING IN ESTONIA

2nd Steering Committee Meeting in Estonia The 2nd Steering Committee Meeting with WHOSEFVA Project Partners will take place in Tartu, Estonia from...

PRESS RELEASE - April 2017

Launch of EU Project – WHOSEFVA (2017-2018) Elder abuse is a worldwide concern that touches on human rights, gender equality, domestic violence and...

KICK OFF MEETING

Kick Off Meeting Between 20-23 March 2017, all WHOSEFVA partners from six different countries (Austria, Estonia, Finland, Greece, Latvia and the UK)...