Τι είναι WHOSEFVA?

Το έργο WHOSEFVA, διάρκειας δύο ετών, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Rights, Equality and Citizenship. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των εμποδίων για την αποτελεσματική υποστήριξη των ηλικιωμένων γυναικών θυμάτων βίας σε δομές υγείας. Στο έργο συμμετέχουν έξι χώρες: Αυστρία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Λετονία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο συντονίζεται από τον Εσθονικό οργανισμό «Women’s Support and Information Centre», με την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη της Φιλανδής ειδικού σε θέματα κακοποίησης ηλικιωμένων, Sirkka Perttu.

Γιατί να επικεντρωθεί στην κακοποίηση των ηλικιωμένων?

Η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι παγκόσμιο φαινόμενο σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την ενδοοικογενειακή βία, και την γήρανση του πληθυσμού. Η έμφυλη διάσταση της γήρανσης είναι ανησυχητική, ιδιαιτέρως διότι οι ηλικιωμένες γυναίκες, ως κοινωνική ομάδα βιώνουν μοναδικά και σύνθετα μειονεκτήματα. Οι ηλικιωμένες γυναίκες ως θύματα βρίσκονται σε δυσμενή θέση καθώς ανήκουν σε τρεις διαφορετικές περιθωριοποιημένες ομάδες: γυναίκες, ηλικιωμένες και θύματα κακοποίησης. Οι έμφυλες διάκρισεις καθόλη την διάρκεια ζωής έχουν σωρευτικό χαρακτήρα και οι ηλικιωμένες γυναίκες υποφέρουν από κακοποίηση σε υψηλά ποσοστά εφόρου ζωής, λόγω παραμέλησης, βίας και κακοποίησης.


Είναι σαφής η ανάγκη για ύπαρξη εναλλακτικών διόδων για την αναγνώριση ηλικιωμένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Παρόλα αυτά, είναι συχνό - ακόμη και όταν αναγνωριστούν - οι ηλικιωμένες γυναίκες θύματα βίας να μην λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη, για διάφορους διακριτούς λόγους όπως σύνθετη μακροχρόνια εξάρτηση, προβλήματα υγείας ή οικονομική ευαλωτότητα. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο, καθώς αποτελούν πυλώνα για την αναγνώριση και υποστήριξη των θυμάτων βίας.

Ποιος είναι ο στόχος του έργου?

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των φορέων ενδο-οικογενειακής βίας και, συνεπώς, η συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ε.Ε., στην θεματική της εκπροσώπησης των συμφερόντων των ηλικιωμένων γυναικών θυμάτων κακοποίησης όσον αφορά την παροχή υποστήριξης σε δομές υγείας αλλά και των σχετικών πολιτικών που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι?

  • Οι οργανισμοί Υγειονομικής περίθαλψης και το προσωπικό τους στις χώρες εταίρους
  • Οι επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας και  ενδοοικογενειακής βίας στις χώρες εταίρους
  • Οι ηλικιωμένες γυναίκες θύματα βίας στις χώρες εταίρους
  • Οι εθνικοί και τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής
  • Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης / ευρύ κοινό
  • Οι επαγγελματίες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί,  προσωπικό φορέων ενδοοικογενειακής βίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
  • ημέρωσης

WHOSEFVA NEWS

Advocacy Meeting in Austria (November 2018)

AÖF conducted an advocacy meeting on 12.11.2018 with 52 participants On the meeting, few very important topics were touched upon. For instance,...

Advocacy Meeting in Latvia

MARTA conducted an advocacy meeting on 14.08.2018 with 7 participants Within the meeting, key elements in the agenda were safe shelter for elderly...

Download the WHOSEFVA Training Manual now

Download the WHOSEFVA Training Manual now!  The purpose of this manual is to support trainers in the areas of social care, health care and victims’ support...

PRESS RELEASE - Achievements of the WHOSEFVA Project

PRESS RELEASE Achievements of the WHOSEFVA Project EU Project – “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims...

Informative Advocacy Meetings took place in the UK

Informative Advocacy Meetings took place in the UK On Thursday, June 21st, 4 sessions with local policy makers, members of local councils and...

Successful Advocacy Meeting in Finland

Successful Advocacy Meeting in Finland Partners in Finland carried out three successful advocacy meetings in frame of the WHOSEFVA Project. The...

Greek partners hold Advocacy meetings with Greek Parliamentarians and Embassadors

Greek partners hold Advocacy meetings with Greek Parliamentarians and Embassadors Greek partner, Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (UWAH),...

Three advocacy meetings held in Estonia

Three advocacy meetings held in Estonia Two advocacy meetings were held in Estonia in frame of the WHOSEFVA Project. The first meeting was on April...

WHOSEFVA Final Conference in Estonia

WHOSEFVA Final Conference in Estonia From 28-29 August 2018, the WHOSEFVA Project hosted its Final Conference in Tallinn, Estonia. The two-day event...

3rd Steering Committee in Vienna (1-3 March 2018)

3rd Steering Committee in Vienna (1-3 March 2018) Gathering all partners in Vienna, the 3rd Steering Committee Meeting took place from 1-3 March...

PRESS RELEASE - March 2018

EU Project – “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse” (2017-2018) 3rd Partner meeting in Vienna...

2nd STEERING COMMITTEE MEETING IN ESTONIA

2nd Steering Committee Meeting in Estonia The 2nd Steering Committee Meeting with WHOSEFVA Project Partners will take place in Tartu, Estonia from...

PRESS RELEASE - April 2017

Launch of EU Project – WHOSEFVA (2017-2018) Elder abuse is a worldwide concern that touches on human rights, gender equality, domestic violence and...

MOOC MATERIAL - Greek

MOOC MATERIAL Καλωσορίσατε στο online μάθημα με θέμα τα "Πέντε Σημάδια της Κακοποίησης Ηλικιωμένων"! Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει κατάρτιση...

KICK OFF MEETING

Kick Off Meeting Between 20-23 March 2017, all WHOSEFVA partners from six different countries (Austria, Estonia, Finland, Greece, Latvia and the UK)...