Mikä on WHOSEFVA?

WHOSEFVA on Euroopan Komission Rights, Equality and Citizenship-ohjelman rahoittama kaksivuotinen projekti, joka pyrkii osoittamaan terveydenhuollon käytännöissä aukkoja tai esteitä, jotta ikääntyviin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan voitaisiin helpommin ja tehokkaammin puuttua. Projekti toteutetaan kuudessa osallistujamaassa: Itävallassa, Virossa, Suomessa, Kreikassa, Latviassa ja Iso-Britanniassa. Hanketta koordinoi virolainen Women’s Support and Infromation Centre yhdessä suomalaisen ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan asintuntijan, Sirkka Pertun kanssa.

Miksi keskitytään vanhusten hyväksikäyttöön?

Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen huolenaihe. Se koskettaa sekä ihmisoikeuskysymystä, sukupuolten välistä tasa-arvoa että ikääntyvää väestöä. Ikääntyneiden naisten riskitekijät ovat kolminkertaiset, sillä he kuuluvat ryhmänä kolmeen eri vähemmistöön; he ovat ikääntyneitä, väkivaltaa kokeneita sekä naisia. Koko elämän kestänyt sukupuolten välinen epätasa-arvo kumuloituu. Ikääntyneiden naisten kokema väkivallan, syrjinnän ja hyväksikäytön määrä on korkea.

On selvää, että uusia tapoja ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen tarvitaan. On kuitenkin yleistä, etteivät vanhemmat naisuhrit saa heille kuuluvaa apua, vaikka väkivalta tunnistettaisiinkin. Usein ikääntyvillä väkivallan uhreilla on useita riskitekijöitä, kuten sairauksia, taloudellisia vaikeuksia ja he ovat riippuvaisia avun tarjoajasta. Terveydenhuollon työntekijät ovat avainasemassa tunnistamaan ja puuttumaan ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Mikä on hankkeen tavoite?

WHOSEFVA-projektin päätavoite on auttaa väkivaltatyötä tekeviä järjestöjä paremmin toimimaan ikääntyneiden, väkivaltaa kokeneiden naisten puolesta parantamalla terveydenhuollon ja terveydenhuoltojärjestelmän kykyä vastata EU:n asettamiin tavoitteisiin.

Jotka ovat edunsaajia?

  • Terveydenhuollon organisaatiot ja heidän henkilöstönsä kumppanimaissa
  • Sosiaalihuollon ja perheväkivallan työntekijät kumppanuusmaissa
  • Iäkkäät naispuoliset uhrit kumppanimaissa
  • Kansalliset ja paikalliset päätöksentekijät
  • Paikalliset tiedotusvälineet / yleisö
  • Euroopan terveydenhuollon ammattilaiset, sosiaalityöntekijät, perheväkivaltainen henkilöstö, tiedotusvälineet

WHOSEFVA NEWS

Advocacy Meeting in Austria (November 2018)

AÖF conducted an advocacy meeting on 12.11.2018 with 52 participants On the meeting, few very important topics were touched upon. For instance,...

Advocacy Meeting in Latvia

MARTA conducted an advocacy meeting on 14.08.2018 with 7 participants Within the meeting, key elements in the agenda were safe shelter for elderly...

Download the WHOSEFVA Training Manual now

Download the WHOSEFVA Training Manual now!  The purpose of this manual is to support trainers in the areas of social care, health care and victims’ support...

PRESS RELEASE - Achievements of the WHOSEFVA Project

PRESS RELEASE Achievements of the WHOSEFVA Project EU Project – “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims...

Informative Advocacy Meetings took place in the UK

Informative Advocacy Meetings took place in the UK On Thursday, June 21st, 4 sessions with local policy makers, members of local councils and...

Successful Advocacy Meeting in Finland

Successful Advocacy Meeting in Finland Partners in Finland carried out three successful advocacy meetings in frame of the WHOSEFVA Project. The...

Greek partners hold Advocacy meetings with Greek Parliamentarians and Embassadors

Greek partners hold Advocacy meetings with Greek Parliamentarians and Embassadors Greek partner, Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (UWAH),...

Three advocacy meetings held in Estonia

Three advocacy meetings held in Estonia Two advocacy meetings were held in Estonia in frame of the WHOSEFVA Project. The first meeting was on April...

WHOSEFVA Final Conference in Estonia

WHOSEFVA Final Conference in Estonia From 28-29 August 2018, the WHOSEFVA Project hosted its Final Conference in Tallinn, Estonia. The two-day event...

3rd Steering Committee in Vienna (1-3 March 2018)

3rd Steering Committee in Vienna (1-3 March 2018) Gathering all partners in Vienna, the 3rd Steering Committee Meeting took place from 1-3 March...

PRESS RELEASE - March 2018

EU Project – “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse” (2017-2018) 3rd Partner meeting in Vienna...

2nd STEERING COMMITTEE MEETING IN ESTONIA

2nd Steering Committee Meeting in Estonia The 2nd Steering Committee Meeting with WHOSEFVA Project Partners will take place in Tartu, Estonia from...

PRESS RELEASE - April 2017

Launch of EU Project – WHOSEFVA (2017-2018) Elder abuse is a worldwide concern that touches on human rights, gender equality, domestic violence and...

MOOC MATERIAL - Finnish

MOOC MATERIAL Tervetuloa “Viisi väkivallan merkkiä” nettikurssille! Tämän kurssin tarkoituksena on tarjota tietoa ikääntyneisiin ja erityisesti...

KICK OFF MEETING

Kick Off Meeting Between 20-23 March 2017, all WHOSEFVA partners from six different countries (Austria, Estonia, Finland, Greece, Latvia and the UK)...