Mis on WHOSEFVA?

Euroopa Komisjoni poolt Rights, Equality and Citizenship programmi raames rahastatava kahe aasta pikkuse WHOSEFVA projekti põhieesmärgiks on juhtida tähelepanu peamistele takistustele ja puudujääkidele, mis piiravad tervishoiuasutuste efektiivset toimimist vanemaealiste perevägivallaohvrite abistamisel. WHOSEFVA projektis osalevad partnerriikidena Eesti, Austria, Soome, Kreeka, Läti ja Suurbritannia. Projekti juhtpartneriks on MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, kes teeb tihedat koostööd Sirkka Perttuga, Soomes vanemaealiste vastu suunatud vägivalla teema eksperdiga.

Miks keskenduda eakate väärkohtlemisele?

Eakate vastu suunatud vägivald on ülemaailmne probleem, mis on seotud nii inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, perevägivalla kui ka elanikkonna vananemise probleemsete valdkondadega. Vananemise feminiseerumine ja selle tagajärjed on äärmiselt murettekitavad peaasjalikult seetõttu, et eakate naiste puhul on tegemist unikaalse sihtrühmaga, mis on ohtudele eriti vastuvõtlik. Nimetatud kontekstis kuuluvad eakad naised samaaegselt kolme marginaalsesse gruppi – nad on vanemaealised, vägivalla ohvrid ning naised. Soolisel diskrimineerimisel ja väärkohtlemisel on kumulatiivne efekt, kuna nende eiramisel varasemates eluetappides päädivad need sageli sarnaste vägivallamustrite jätkumisega vanemaealiste naiste eludes.


On ilmselge, et vanemaealiste perevägivalla ohvrite paremaks tuvastamiseks on vaja täiendavaid alternatiivseid vahendeid. Ometigi on ohvrite identifitseerimine vaid esimene samm kogu protsessis. Praktika näitab, et isegi kui vanemaealised vägivallaohvrid õnnestub tuvastada, jäävad nad sageli vajalikust abist ilma. Peamine põhjus peitub selles, et neid mõjutavad samaaegselt mitmed pikaajalised sõltuvussuhted. Lisaks esinevad neil erinevad terviseprobleemid ning nad on majanduslikult sõltuvad. Siinkohal on abivajajate toetamisel üheks olulisemaks tugisüsteemiks tervishoiutöötajad, pakkudes erinevaid võimalusi vägivallaohvrite tuvastamiseks ning nende edaspidiseks abistamiseks.

Mis on projekti eesmärk?

WHOSEFVA projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta perevägivalla temaatikaga tegelevate organisatsioonide võimekust vanemaealiste vägivallaohvrite huvide esindamisel tervishoiusüsteemis ja -poliitikas, toetades sel moel Euroopa Liidu visiooni selles valdkonnas.

Kes on abisaajad?

  • Tervishoiuasutused ja nende töötajad partnerriikides
  • Sotsiaalhoolekande ja koduvägivalla valdkonnas töötajad partnerriikides
  • Eakad naised partnerriikides
  • Riiklikud ja kohaliku tasandi poliitikakujundajad
  • Kohalik meedia / üldsus
  • Euroopa tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad, koduvägivalla valdkonnas töötajad, meedia

 

WHOSEFVA NEWS

Advocacy Meeting in Austria (November 2018)

AÖF conducted an advocacy meeting on 12.11.2018 with 52 participants On the meeting, few very important topics were touched upon. For instance,...

Advocacy Meeting in Latvia

MARTA conducted an advocacy meeting on 14.08.2018 with 7 participants Within the meeting, key elements in the agenda were safe shelter for elderly...

Download the WHOSEFVA Training Manual now

Download the WHOSEFVA Training Manual now!  The purpose of this manual is to support trainers in the areas of social care, health care and victims’ support...

PRESS RELEASE - Achievements of the WHOSEFVA Project

PRESS RELEASE Achievements of the WHOSEFVA Project EU Project – “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims...

Informative Advocacy Meetings took place in the UK

Informative Advocacy Meetings took place in the UK On Thursday, June 21st, 4 sessions with local policy makers, members of local councils and...

Successful Advocacy Meeting in Finland

Successful Advocacy Meeting in Finland Partners in Finland carried out three successful advocacy meetings in frame of the WHOSEFVA Project. The...

Greek partners hold Advocacy meetings with Greek Parliamentarians and Embassadors

Greek partners hold Advocacy meetings with Greek Parliamentarians and Embassadors Greek partner, Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (UWAH),...

Three advocacy meetings held in Estonia

Three advocacy meetings held in Estonia Two advocacy meetings were held in Estonia in frame of the WHOSEFVA Project. The first meeting was on April...

WHOSEFVA Final Conference in Estonia

WHOSEFVA Final Conference in Estonia From 28-29 August 2018, the WHOSEFVA Project hosted its Final Conference in Tallinn, Estonia. The two-day event...

3rd Steering Committee in Vienna (1-3 March 2018)

3rd Steering Committee in Vienna (1-3 March 2018) Gathering all partners in Vienna, the 3rd Steering Committee Meeting took place from 1-3 March...

PRESS RELEASE - March 2018

EU Project – “WHOSEFVA – Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse” (2017-2018) 3rd Partner meeting in Vienna...

2nd STEERING COMMITTEE MEETING IN ESTONIA

2nd Steering Committee Meeting in Estonia The 2nd Steering Committee Meeting with WHOSEFVA Project Partners will take place in Tartu, Estonia from...

PRESS RELEASE - April 2017

Launch of EU Project – WHOSEFVA (2017-2018) Elder abuse is a worldwide concern that touches on human rights, gender equality, domestic violence and...

MOOC MATERIAL - Estonian

MOOC MATERIAL Tere tulemas veebipõhisele kursusele „Vägivalla viis tunnusjoont“! Antud kursuse eesmärgiks on koolitus eakate, eelkõige eakate naiste...

KICK OFF MEETING

Kick Off Meeting Between 20-23 March 2017, all WHOSEFVA partners from six different countries (Austria, Estonia, Finland, Greece, Latvia and the UK)...